NIB Software
flits is het door leerkrachten, remedial teachers en logopedisten meest gebruikte leestrainingsprogramma voor het trainen van de directe woordherkenning en vloeiend lezen bij kinderen met ernstige leesproblemen.
home
vragen
contact
bestellen
privacy


Leren lezen in stapjes
Lees meer...


Leren lezen als proces
Lees meer...


Teksten lezen onder tijddruk
Lees meer...Uit de scholen...

Flits 4 - Verwerkersovereenkomst

NIB Software heeft zich aangesloten bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy. Binnen dit convenant treedt NIB Software op als "verwerker" die uitvoering geeft aan de opdracht van de onderwijsinstelling. De afspraken hierover liggen vast in de verwerkersovereenkomst 4.0.
Als u een verwerkersovereenkomst met NIB Software wilt afsluiten, ga dan als volgt te werk:

  1. Stuur een mail naar info@nib.nl
  2. Vul de gegevens van uw school of bestuur in.
  3. Druk de verwerkersovereenkomst af en onderteken deze.
  4. Stuur de getekende verwerkersovereenkomst terug naar info@nib.nl.
  5. U ontvangt dan via de mail een getekende verwerkersovereenkomst retour.

De privacy bijsluiter is als bijlage toegevoegd aan de verwerkersovereenkomst.


Terug