NIB Software
flits is het door leerkrachten, remedial teachers en logopedisten meest gebruikte leestrainingsprogramma voor het trainen van de directe woordherkenning en vloeiend lezen bij kinderen met ernstige leesproblemen.
home
vragen
contact
bestellen
privacy


Tutorlezen
Maak samen meer kilometers...


Leren lezen in stapjes
Lees meer...


Leren lezen als proces
Lees meer...


Teksten lezen onder tijddruk
Lees meer...


Uit de scholen...

Flits 4 - Online

Leren lezen vanuit een taakanalytisch model

De vaardigheid lezen vanuit een taakanalyse

Als je iemand vlot een tekst hoort lezen, dan sta je er niet direct bij stil dat lezen eigenlijk een heel complexe vaardigheid is. Die vaardigheid kan je verdelen in verschillende kleine taken, die je een kind stapje voor stapje kan leren. Dit is een taakanalytische benadering. Die taken waaruit het lezen bestaat, vind je terug in de "elementaire leeshandeling". Hierbij doet een lezer verschillende handelingen na elkaar: het bepalen van de leesrichting, visuele analyse, koppelen van de grafemen aan fonemen etc.:

a. Werken volgende de leesrichting
b. Visuele analyse in grafemen
c. Koppelen van klank (foneem) aan teken (grafeem)
d. Fonemen in volgorde onthouden
e. Auditieve syntese (plakken)
f. Betekenis geven

Dit taakanalytisch model is dus de basis van de leesdidactiek. In het aanvankelijk leren de kinderen ook eerst de grafemen (letters) en dan leren ze als snel om er woordjes mee te maken. In groep 3 van het basisonderwijs is dit een intensieve periode van oefenen en herhalen.

Taakanalytisch model en leesproblemen

Het taakanalytisch model wordt niet alleen gebruikt om kinderen te leren lezen, maar het wordt ook gebruikt om leesproblemen te verklaren. Bij kinderen met leesproblemen (vooral jonge lezers) observeert u dan de afzonderlijke vaardigheden. U kunt hiervoor gestandaardiseerde toetsen gebruiken, maar u kunt ook een observatiekaart van Flits 4 gebruiken.

Zo observeert u bijvoorbeeld of de leerling alle letters kent en vooral of deze geautomatiseerd herkend worden. Kan de leerling de letters op volgorde onthouden en "plakken"? En als deze vaardigheden voor de leerling geen probleem zijn dan kijkt u bijvoorbeeld of de leerling ook lettergroepen (visuele synthese) makkelijk herkent.

Met Flits 4 kunt u:

  1. De directe herkenning van letters trainen (woordenlijstmap "Letters")
  2. Het analyseren van links naar rechts, letters benoemen en "plakken"
  3. Herkenning van lettergroepjes (visuele synthese op niveau MKM, MMKM, MKMM etc.)
  4. Het oefenen van deze vaardigheden op tempo in teksten

Voorbeeld van visuele synthese:Terug