NIB Software
flits is het door leerkrachten, remedial teachers en logopedisten meest gebruikte leestrainingsprogramma voor het trainen van de directe woordherkenning en vloeiend lezen bij kinderen met ernstige leesproblemen.
home
vragen
contact
bestellen
privacy


Nieuwe antwoorden op nieuwe vragen!

Hoe kan ik alleen met de Leesversneller oefenen?

Hoe zet ik de leerlingen naar het volgend schooljaar?

Ik ben mijn wachtwoord kwijt!

Lees de antwoorden...


Leren lezen in stapjes
Lees meer...


Leren lezen als proces
Lees meer...


Teksten lezen onder tijddruk
Lees meer...


Uit de scholen...

Flits 4 - Online voor kinderen met ernstige leesproblemen

Flits 4 - Online automatiseert de directe woordherkenning en het vloeiend lezen van teksten bij kinderen ernstige leesproblemen.

Het onderdeel Flits traint de directe woordherkenning.
De Leesversneller richt zich op het vloeiend lezen van teksten. Daarmee richt Flits zich nu op de aanbevelingen van Stichting Dyslexie Nederland.

Ook Luc Koning, autoriteit op het gebied van dyslexie, noemt Flits als trainingsprogramma voor de directe woordherkenning.


Start het nieuwe jaar goed met de Flits 4 thuiswerklink

Met de speciale thuiswerklink oefenen ouders of verzorgers thuis met Flits 4.

Flits 4 thuiswerklink De ouders werken dan met de instellingen van school en u kunt de resultaten altijd terugvinden in de lerarenmodule. De thuiswerklink is een unieke internetlink naar de oefeningen voor de leerling. U kunt de persoonlijke thuiswerklink door Flits leraar naar de ouders laten sturen.
Maar Flits 4 doet thuis meer...

Lees alles over de Flits 4 thuiswerklink


Flits 4 Online is nu uitgebreid met tutorlezen

Tutorlezen is een werkvorm waarbij een tutor (een leerling met een hoger leesniveau) met een andere leerling (tutee) het technisch lezen oefent.
U kunt tutorlezen binnen de groep of op schoolniveau organiseren.
Uit onderzoek blijkt dat tutorlezen niet alleen een positief effect heeft op technisch en begrijpend lezen voor de tutee (de leerling die geholpen wordt), maar ook de tutor gaat vooruit.

Lees meer over tutorlezen


Flits nu de klanken in kleur

Flits nu bepaalde klanken in een andere kleur. Zo oefent u woorden met korte klanken, lange klanken, tweetekenklanken en de stomme e. U kunt per leerling aangeven welke klanken gekleurd moeten worden. De kleuren van iedere klank kunt u aanpassen.

Flitsen klanken in kleur

U kunt de achtergrond van de klanken zelf een kleur geven, maar u kunt ook de klanken zelf kleuren.

Flitsen klanken in kleur


Met de complimenten!

Wilt u een leesachterstand inhalen? Met Flits 4 werkt werkt u met succes.
Eén van onze gebruikers kan het niet duidelijker zeggen:

"...want ik zie dat het mijn leerlingen (met soms zeer ernstige leesproblematiek) echt vooruit helpt.
Wat dat betreft: complimenten voor Flits!..."


Daar is NIB Software nu trots op!


Flitsen met de leerkracht een flitsouder of een tutor

De leerling leest de geflitste woorden en als het goed gaat verschijnt de duim en rijdt de vrachtwagen naar het einde toe!

Tijdens het oefenen kunt u de flitsduur en de flitstechniek aanpassen.


Als de resultaten voldoende zijn, dan zet Flits de leerling automatisch door naar de volgende lijst.


Woorden flitsen met verschillende technieken

Afhankelijk van de problematiek van de leerling, kunt u de woorden op verschillende manieren flitsen.

De basistechnieken zijn:

 • Het gehele woord;
 • In lettergrepen;
 • In letters;
 • Visuele synthese.

Lees meer over de deelvaardigheden van het lezen.


Flits kent nog een aantal bijzondere technieken die gebaseerd op onderzoek van Dr. Dirk J. Bakker, professor-emeritus aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

 • Half;
 • Alleen de medeklinkers.

Kijk voor voorbeelden op lezen als proces.


Stel een leerling zelf in of gebruik de handige keuzehulp

De keuzehulp helpt u met het instellen van de leerling. Aan de hand van een aantal vragen wordt de beste instelling gekozen.

Met behulp van observatiekaarten kunt u makkelijk het beheersingsniveau van onderdelen observeren en de juiste keuzes maken.


Flits 4 op zorgniveau 2 en 3

Met Flits 4 Online kunt u langdurig, intensief en uitgebreid hulp bieden aan kinderen met leesproblemen.
De keuzehulp helpt u bij het selecteren van de juiste instellingen bij de leesproblemen van de betreffende leerling. De training omvat niet alleen de directe herkenning van losse woorden, maar er is ook uitgebreide oefening moeglijk op het niveau van teksten. De training kan zich richten op een specifiek AVI-niveau, maar ook op bepaalde woordtypen.

Daarnaast kunt u met de woordenloep voorafgaand aan iedere oefening de moeilijke woorden nog extra oefenen met wisselrijtjes en connectrijtjes.
Deze totaalaanpak en de straks beschikbare thuiswerkmodule maken dat Flits 4 Online uitstekend voldoet op de zorgniveaus 2 en 3.


Oefenen op de AVI-niveaus en meer...

De belangrijkste woordenlijsten zijn verdeeld in AVI-niveaus. Iedere map met een bepaald AVI-niveau bestaat uit lijsten met een selectie woorden uit het betreffende niveau. Zo kiest u makkelijk het juiste niveau!

Naast alle lijsten op AVI-niveau, vindt u nog veel andere lijsten:

 • lijsten met alle letters (a, aa, b, ui);
 • lijsten met speciale leesproblemen op onder- midden en bovenbouw;
 • lijsten om woorden zoals op de Drie-Minuten-Toets te oefenen
 • lijsten met hoogfrequente woorden
 • lijsten om de visuele synthese te oefenen;
 • lijsten met teksten;
 • lijsten met zinnen;
 • thematische lijsten;
 • en zelfs woordtrapjes.;

Maar u kunt ook zelf woordenlijsten toevoegen.


Trainen op tekstniveau met de Leesversneller

De Leesversneller traint het vloeiend lezen van teksten. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen met ernstige leesproblemen profiteren van het lezen van teksten onder tijddruk.

Flits 4 zet de Leesversneller in voor een zo breed mogelijke aanpak van de leesproblemen en houdt zich hiermee aan de adviezen van Stichting Dyslexie Nederland.


Laat u adviseren over de leerlingresultaten

De adviseur functie beoordeelt de resultaten van de leerlingen. Zijn de lijsten te moeilijk of juist te makkelijk? Hoe kan ik de leerlinginstellingen verbeteren?


U kunt dit rapport ook automatisch iedere week naar u toe laten mailen.
Zo blijft u altijd automatisch op de hoogte, ook als andere leerkracht, ouder of tutor met de leerling oefent.


Leerling ziet direct de vooruitgang na het oefenen

Na iedere oefening ziet de leerling direct de vooruitgang in een staafdiagram. Het staafdiagram stimuleert de leerling enorm en u kunt dit goed gebruiken om na een oefening de leerling uit te dagen om de lijst nog eens te proberen!


Met Flits natypen oefent de leerling de spelling van woorden

Bij de spelling heeft u een doeltreffend trainingssysteem voor woordpakketten. Flits natypen traint ieder woordpakket systematisch.

Een woordenlijst is pas voldoende als de leerling een bepaald percentage van de woordenlijst twee keer achter elkaar correct natypt.

Deze normen kunt u natuurlijk zelf instellen.


Werken met de woordenloep

Voordat de flitsoefening begint, toont Flits de woorden van de lijst. Hier heeft u de gelegenheid om de woorden eerst goed te bekijken.

Hier kunt u van een woord ook een wisselrijtje tonen en zelfs een connectrijtje..

NIB Software maakt op nib.nl gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een service waarbij Google met behulp van die cookies informatie verzamelt over het gebruik van de website.

.