NIB Software
flits is het door leerkrachten, remedial teachers en logopedisten meest gebruikte leestrainingsprogramma voor het trainen van de directe woordherkenning en vloeiend lezen bij kinderen met ernstige leesproblemen.
home
vragen
contact
bestellen
privacyTutorlezen
Maak samen meer kilometers...


Leren lezen in stapjes
Lees meer...


Leren lezen als proces
Lees meer...


Teksten lezen onder tijddruk
Lees meer...


Uit de scholen...

Flits 4 Online Tutorlezen

Samen oefenen voor meer leeskilometers

In Flits 4 Tutorlezen bestaat een sessie altijd uit een oefening in Flits waarbij de tutor woorden flitst die de tutee opleest.
Na deze oefening volgt altijd een opdracht om samen in een boek te lezen.

Voorbeeld Flits 4 Online Tutorlezen
Flits geeft aanwijzingen op welke manier de tutee verbeterd moet worden.
Na het samen lezen in een leesboek, volgt er altijd nog een opdracht om het lezen te oefenen. Bijvoorbeeld toneellezen, ondertitels van een tv lezen of politie en boef.

Voorbeeld oefenopdracht Ondertitels televisie lezen

Voorbeeld Flits 4 Online Tutorlezen  
Voorbeeld oefenopdracht Leesracer

Voorbeeld Flits 4 Online Tutorlezen
Deze oefeningen komen nu ook terug in de huiswerklink en als extra opdracht kan Flits inde huiswerklink ook suggesties doen hoe de ouder samen met de leerling over het boek kan praten. Dat geeft de huiswerklink nog een extra plus!

Tutors

Niet iedere leerling kan tutor worden. Een tutor moet vriendelijk en geduldig zijn en zo een veilige oefenomgeving bieden. Het leesniveau van de tutor is bij voorkeur altijd een jaar hoger dan de tutee. Voordat tutors aan de slag gaan, houdt u een bijeenkomst en bespreekt u hun belangrijke rol bij het oefenen. U maakt ze enthousiast en bespreekt hoe ze de tutees het beste begeleiden.

Tutees koppelen aan tutors

In de lerarenmodule kunt u leerlingen koppelen aan tutees. Kies de tegel Instellen tutors. U krijgt dan een venster met links alle namen van de leerlingen die tutor kunnen zijn en rechts de namen van de leerlingen die aan de tutor kunnen worden gekoppeld.

Voorbeeld Flits 4 Online Tutorlezen
Klik links op de naam van een tutor en vink dan rechts de leerlingen aan die tutee worden van de betreffende leerling.
U kunt overwegen om periodiek te wisselen van tutor/tutee. Alleen leerlingen voor wie een niveau is ingesteld, zijn zichtbaar als tutee. Kies in de lerarenmodule de tegel Instellen niveau leerling om het niveau in te stellen.

Hulpouders als tutor

Als u op uw school werkt met flitsouders, dan kan het heel handig zijn om deze als tutor in te zetten. U maakt daarvoor een nieuwe leerlingengroep aan. Klik in de lerarenmodule op de tegel Leerlingen. Maak een groep met bijvoorbeeld de naam Hulpouders.
Voer de ouders (of klassenassistenten) handmatig in, ze krijgen de rol van Leerling en kunnen dus zelf niet in de lerarenmodule. Deze groep en de ondersteuners zullen nooit aangepast worden als u leerlingen importeert met een Edex-bestand. Nu kunt u deze groep selecteren als tutor en tutees koppelen.

Terug